Xin chào đến với IGU

Mẫu đăng ký IGU ART

Tiền học thanh toán qua chuyển khoản

VIETCOMBANK
0451000335259
BUI TUAN VINH

Cú pháp
<Lớp>_<Tên>_<nội dung: ck tien hoc>
Ví dụ
IGU22_VinhTuan_ck tien hoc

Sau khi ck thành công vui lòng chụp ảnh màn hình và inbox cho IGU để xác nhận 

Xin cám ơn

Thông tin cá nhân

Thông tin chuyển khoản

Tiền học thanh toán qua chuyển khoản

VIETCOMBANK
0451000335259
BUI TUAN VINH

Cú pháp
<Lớp>_<Tên>_<nội dung: ck tien hoc>
Ví dụ
IGU22_VinhTuan_ck tien hoc

Sau khi ck thành công vui lòng chụp ảnh màn hình và inbox cho IGU để xác nhận 

Xin cám ơn